Home » Fiscaal advies

Fiscaliteit

Uiteindelijk bepaalt uw eigen fiscale positie en de fiscale positie van de onderneming wat u en de onderneming aan belasting betaalt. Niet alleen belasting over het behaalde resultaat, maar alle denkbare belasting. Om enkele voorbeelden te noemen:

  • Inkomstenbelasting
  • Premie zorgverzekeringswet
  • Vennootschapsbelasting
  • Dividendbelasting
  • Omzetbelasting
  • Kansspelbelasting
  • Schenk- en erfbelasting
  • Loonheffingen

Elke belasting heeft zijn eigen wet, opgenomen in de Belastingwetten. De Belastingwetten moeten zich houden aan de Algemene Wet Bestuursrecht. Dit is meer de formele belastingwetgeving.

Als lid van het Register Belastingadviseurs beschikken wij over actuele fiscale kennis. Hierdoor kunnen wij de juiste fiscale positie te kiezen voor zowel uzelf als uw onderneming. De diverse soorten belastingen worden in de juiste fiscale positie zó op elkaar afgestemd dat de minste belastingdruk wordt behaald.

Andere diensten

Fiscaal advies

Lees meer >

Inkomstenbelasting

Lees meer >

Omzetbelasting

Lees meer >

Second opinion

Lees meer >

TELEFOONNUMMER

+31 (0)30 340 0013

E-MAILADRES

info@practicalpersonal.nl

ADRES

Meidoornkade 22 unit 0.05
3992 AE Houten

Neem contact met ons op