Na afloop van het boekjaar wil elke manager graag weten wat het resultaat is geweest. Ook de wet stelt de eis van een jaarrekening (in diverse gradaties). Bij de (o.a.) rechtsvorm B.V. is het verplicht de verkorte jaarrekening te publiceren bij de Kamer van Koophandel.

Vaak besteden bedrijven het samenstellen van de jaarrekening uit aan een accountantskantoor. Dit wordt gedaan vanwege de accountantsverklaring. Daarmee zijn hoge kosten gemoeid. Niet elk bedrijf is verplicht een accountantsverklaring in het jaarverslag op te nemen.

De verkorte regelgeving van art 396 BW 2 Rechtspersonen komt hierop neer, dat, indien het bedrijf op twee opeenvolgende balansdatums voldoet aan 2 van de 3 volgende eisen:

  • de waarde van de activa bedraagt niet meer dan € 6.000.000
  • de netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan € 12.000.000
  • het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar is minder dan 50;

u niet verplicht bent om de jaarrekening door een accountant te laten opmaken.

 

Daarnaast zijn de regels omtrent de jaarrekening voor micro-ondernemingen zeer verkort. Het bedrijf is een micro-onderneming, indien het bedrijf op twee opeenvolgende balansdatums voldoet aan 2 van de 3 volgende eisen:

  • de waarde van de activa bedraagt niet meer dan € 350.000
  • de netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan € 700.000
  • het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar is minder dan 10

Let op deze criteria als u de accountant opdracht geeft tot het samenstellen van de jaarrekening. Laat de accountant niet meer werken (en dus factureren) dan nodig!

Nog beter is om helemaal geen accountant hiervoor te vragen, maar contact op te nemen met ons kantoor.