Uit de boekhouding haal je alle gegevens voor het managen van het bedrijf. Je kunt in één oogopslag zien wat het resultaat is en wat de omzet is. Je checkt je schulden en je schuldenaars. Je hebt een overzicht van de liquiditeit. Of de marge nog de gewenste hoogte is. Of de kosten niet uit de hand lopen. Een juiste boekhouding is onontbeerlijk, mits deze tijdig wordt gevoerd. Anders heeft de managementinfo, zoals hierboven genoemd, als sturingselement geen zin meer.

Op grond van de Wet voor de Omzetbelasting is ieder bedrijf verplicht eens per maand, per kwartaal of per jaar aangifte te doen voor de omzetbelasting. Uit de boekhouding kun je eenvoudig de gegevens halen om aangifte te doen.

Practical & Personal maakt gebruik van Exact Online. Hiermee is het mogelijk om interactief met de klant en zijn administratie bezig te zijn.
Ook is het mogelijk dat de klant meekijkt met zijn eigen administratie. Dan kan je ook bonnetjes fotograferen en uploaden met je smartphone, die dan direct worden ingeladen in de eigen administratie.

Weten waar je aan toe bent, nu… en in de toekomst